دانه های چربی های زیر پوستی چیست؟

بازگشت به لیست مقاله ها
the main image - solution for subcutaneous fat
تصویر اصلی مقاله

دانه های چربی های زیر پوستی چیست؟

دانه های چربی های زیر پوستی چیست؟

چاره رفع دانه های سفید چربی زیر پوستی چیست؟

چربی های زیر پوستی درمان دارویی ندارد و تنها راه درمان ضایعات زیر پوستی لیزر یا سوزاندن چربی ها است. دانه های سفید رنگ به سه صورت قابل تشخیص است : ین ضایعات می تواند به صورت کیست ریز چربی ها زیر پوستی و یا یکسری غددی از غدد عرق است.

مصرف لوازم آرایشی چرب، آفتاب و سن از جمله عوامل ایجاد ضایعات سفید رنگ زیر چشم است.

 چاره رفع دانه های سفید چربی زیر پوستی چیست؟
چاره رفع دانه های سفید چربی زیر پوستی چیست؟

این ضایعات سفید رنگ زیر چشم درمان دارویی ندارد برای درمان این ضایعات داروهایی گیاهی موثر نیست و تنها راه درمان این ضایعات لیزر و یا سوزاندن این دانه است.

این ضایعات با تخلیه کردن بهبود پیدا نمی کند و بلکه سبب رشد بیشتر این دانه در زیر پوست می گردد.