هفت راز جوان ماندن پوست

بازگشت به لیست مقاله ها
the main image - keeping skin young
تصویر اصلی مقاله

هفت راز جوان ماندن پوست

هفت راز جوان ماندن پوست

با رعایت این نکات، میتوان پوست را جوان نگه داشت

شاید در نگاه اول ، نکات این مقاله کلیشه ای به نظر برسند . نکاتی که بارها آن را از افراد گوناگون شنیده و خوانده ایم، دلیل آن اهمیت فوق العاده زیاد این نکته ها در سلامتی بدن است که پوست نیز جزوی از آن میباشد.

  1. در برابر نور خورشید تسلیم نشوید و از کرمهای محافظ افتاب و نقابهای مناسب بهره بردارید.
  2. از سیگار قلیان و سایر دخانیات و مخدرات اکیدا دور شوید.
  3. آب کافی بنوشید و چای سبز را فراموش نکنید.
هفت راز جوان ماندن پوست
هفت راز جوان ماندن پوست
  1. استرس و فشار های عصبی مضر و تشویش خاطر را از وجودتان دور سازید.
  2. تفریح و سرگرمی سالم داشته باشید (( نظیر ورزش مطالعه مسافرت و معاشرت با خویشان.))
  3. اجازه ندهید که پوستتان بیش از حد چرب یا به شدت خشک بماند به عبارتی باید از شوینده و مرطوب کننده یا تنظیم کننده مناسب موضعی یا جلدی استفاده کنید.
  4. مراجعه منظم به متخصص پوست فراموش نشود.