کدام روش کاشت مو مناسب شما است ؟

بازگشت به لیست مقاله ها
the main image - type of hair transplantation suitable for you
تصویر اصلی مقاله

کدام روش کاشت مو مناسب شما است ؟

کدام روش کاشت مو مناسب شما است ؟

چه افرادی برای FUT مناسب هستند ؟

  • افرادی که منطقه وسیعی از کف سر طاس شده است و نیاز به تعداد زیاد گرافت دارند.
  • کسانی که اسکار خطی پشت سر و نیاز به استراحت چند روزه برایشان مهم نیست.
کدام روش کاشت مو مناسب شما است ؟
کدام روش کاشت مو مناسب شما است ؟

چه افرادی برای FIT مناسب هستند ؟

  • افرادی که منطقه طاسی روی سر وسعت کمی دارد و به تعداد گرافت کمتری نیاز است.
  • کسانی که همیشه موهایشان را کوتاه نگه می دارند چون در این افراد اسکار ناشی از برداشت نوار پشت سر کمتر پیدا باشد.
  • افرادی که زندگی پر تحرکی دارند مثل ورزشکاران.
  • زنانی که منطقه طاسی کوچکی دارند.
  • افرادی که تمایل دارند بعد از پیوند سریعا به زندگی فعال خود برگردند.
  • در افرادی که احتمال ایجاد اسکار در آن ها بالا است مثل بیماران جوان و ورزشکار و افرادی که پوست سر سفت و سختی دارند.
  • با این روش می توان از موهای نازک گردن برای کاشت ابرو استفاده کرد.
  • افرادی که ناحیه دهنده موهای خوبی ندارند با این روش از موهای بدن برای کاشت در سر استفاده می شود.